Проучвания

Влияние на пероралното приложение на четири щама Lactobacillus върху Nugent score – систематичен преглед и мета – анализ Влияние на перорално прилаганите щамове Lactobacillus, върху вагиналната микробиота при жени с…