Astarte – щамове

Щамове

  • Lactobacillus crispatus LBV 88 = DSM 22566
  • Lactobacillus rhamnosus LBV 96 = DSM 22560
  • Lactobacillus jensenii LBV 116 = DSM 22567
  • Lactobacillus gasseri LBV 150Н = DSM 22583

Щамовете Lactobacilli в състава на  Astarte са селектирани директно от влагалището на здрави, бременни жени в края на първия триместър, т.е. човешки произход. 

*  могат да се изолират и от кисело мляко, катък, сирене и др.

Този факт гарантира, че селектираните щамове могат да колонизират и да продължават да съществуват върху лигавицата на влагалището.

  • Колонизацията с L. crispatus или L. jensenii се асоциира с по-ниска честота на бактериална вагиноза
  • L. gasseri и L. rhamnosus притежават пробиотични свойства

Всички 4 щама 

  • произвеждат млечна киселина и антипатогенен hydrogen peroxide
  • имат ацидификационна способност (способност да подкиселяват средата)
  • възпрепятства растежа на патогени, включително и Gardnerella vaginalis

ASTARTE – патенти 

Европейски патент EP2509610 (DE, FR, IT, GB & CH)

Американски патент 8 846 027B2

Канадски патент 2 809 398

Патент на Евразия № 024951 (Украйна 115520)